TRÆF 2020 - 10-12 juli  Vi ses...Kære Dancontræf veteraner, som I har vi også i bestyrelsen set Mettes udmelding på TV om Corona begrænsningernes forlængelse for festivaler mv. til slutningen af august.

Vi kan derfor allerede nu sige at træffet ikke kan blive afholdt som planlagt i juli, men at vi i bestyrelsen stadig arbejder med muligheden for at afholde træffet i september.

Vi vil melde ud senest 15. maj, men I skal vide at vi vil arbejde stenhårdt for at der bliver afholdt et træf i en eller anden form.

Under alle omstændigheder ønsker vi jer at I og jeres familier kommer godt igennem det her Corona helvede på den bedste måde og at vi kan mødes til et godt og tiltrængt DANCONTRÆF på den anden side!

Med venlig og soldaterkammeratlig hilsen

Henrik Mortensen

Formand for Dancontræf


TRÆF 2020 - d.10-12 juli 

Vi ses...


Kontakt :                         

e-mail: formand.dancontraef@gmail.com

!! Nyheder  !

------------------------


Sønderborg lokal TV

indslag om Dancontræf


-------------------------


Regnskab 2019

-------------------